מסחר באופציות
מסחר באופציות בארה"ב

 

 

השימוש באתר ובקבוצה בפייסבוק הוא בכפוף לתנאי השימוש.

© כל הזכויות על החומר המופיע באתר שייכות לעוּזִי דּוֹרְנָאִי. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן מידע, לשדר או לקלוט ו/או לעשות שימוש בכל אמצעי - אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - בחומר המופיע באתר כולו ו/או חלקו ו/או מקצתו - אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מעוזי דורנאי.

 

לונג סינטטי עתידי מכוסה על מניית Procter & Gamble סימול: PG

 

תאריך כתיבת האסטרטגיה: 31/05/2012

למי מתאים הטרייד?

* למשקיע המעוניין להשקיע באופציות בארה"ב.

* למשקיע בעל רמת ידע מתקדמת באופציות.

* למשקיע המעוניין ביצירת פוזיציה שעלותה הינה קרדיט (תקבול/הכנסה) ולא דביט (תשלום/הוצאה) .

* למשקיע בעל הרשאה לכתיבת אופציות.

* למשקיע שיש ברשותו כ 6000$ שהוא מוכן לסכן.

* למשקיע המעוניין להרוויח ממניה שהוא מעריך שתעלה.

* למשקיע המעוניין בהשקעה ממונפת, תוך ידיעה מראש על ההפסד הפוטנציאלי המירבי.

* למשקיע המסכים כי השימוש באתר ובקבוצה בפייסבוק הוא בכפוף לתנאי השימוש.

 

האסטרטגיה:
אסטרטגיה זו היא שילוב בין שתי אסטרטגיות:   

לונג סינטטי עתידי (Long Synthetic Future) + קול מכוסה (Covered Call).


המשקיע המשתמש באסטרטגיה זו צופה כי ערך מניית Procter & Gamble יעלה ורוצה להרוויח תוך כדי קבלת קרדיט (תקבול/הכנסה) בעת פתיחת הפוזיציה.

כמו כן, שואף המשקיע לייצר הכנסה שוטפת.

אסטרטגיית Long Synthetic Future מחקה קניית מניה, כאשר במקום קניית המניה אנו יוצרים באופן סינטטי (מלאכותי) פוזיציה ע"י שימוש באופציות בלבד.


תיאור האסטרטגיה:
אנו קונים קול וכותבים פוט שהם לאותו תאריך פקיעה ומחיר מימוש, וכמו כן הם בכסף (At the money) כלומר מחיר המימוש קרוב מאוד למחיר המניה. כדי לתת לאסטרטגיה זמן להרוויח, הקול והפוט שבכסף הינם לתאריך מימוש רחוק.
בנוסף, אנו כותבים קול לתקופה קצרה יחסית, מחוץ לכסף (מחיר הקול גבוה ממחיר המניה).

יתרונות:
* יצירת פוזיציה שעלותה היא קרדיט (תקבול/הכנסה).
* יצירת הכנסה שוטפת.
* סיכון מירבי מוגבל למחיר המימוש של הפוט הכתוב פלוס הפרמיה ששילמנו עבור הקול ארוך-הטווח מינוס הפרמיה של הקול קצר-הטווח, מינוס הפרמיה שקבלנו עבור כתיבת הפוט  - אך הרווח כמעט שאינו מוגבל: במקרה של עליות אנו מרוויחים את הפרמיה שקבלנו מכתיבת הפוט, וכמו כן את עליית אופציית הקול ארוכת הטווח שקנינו (עד למחיר המימוש של הקול הקצר, אך במקרה של עליה חדה אפשר לגלגל הלאה את פוזיציית הקול הכתוב הקצר).

חסרונות:
* אין אפשרות לקבל דיווידנד
* במידה ומחיר המניה יורד מתחת למחיר המימוש קיים סיכון להפסד.  על כך ארחיב בהמשך.

 

ביצוע הטרייד:


מחיר המניה בעת כתיבת הסקירה: 62$


* כתוב ע"י מתן הוראת "מכירה לפתיחה" (Sell to open) את פוט 62.5$ ינואר 2014 וקבל עבור הכתיבה  7.8$ (780$).


* קנה ע"י מתן הוראת "קנייה לפתיחה" (Buy to open) את קול 62.5$ ינואר 2014 ושלם  4.5$ (450$).


* כתוב ע"י מתן הוראת "מכירה לפתיחה" (Sell to open) את קול 67.5$ ינואר 2013 וקבל עבור הכתיבה 1$ (100$).


כתיבת הקול הקצר מכוסה ע"י קניית הקול הארוך. אסור בשום פנים ואופן לכתוב קול שאינו מכוסה - משום שקול כתוב לא מכוסה (קול עירום) יכול להוביל להפסד בלתי מוגבל!


עלות העסקה:

הפרמיה שקבלנו עבור כתיבת הפוט פלוס הפרמיה שקבלנו עבור כתיבת הקול קצר-הטווח מינוס הפרמיה ששילמנו עבור קניית הקול ארוך-הטווח, כלומר: 7.8$ + 1$ – 4.5$ = 4.3$  (430$) ביתרת זכות. עלות העסקה היא קרדיט (תקבול/הכנסה) ולא דביט (תשלום/הוצאה) או במילים אחרות – המשקיע ביתרת זכות לאחר ביצוע העסקה.


עלינו לתת הוראות עם לימיט ולהגיע לקרדיט חיובי.

 

רווח מקסימלי:
במידה והטרייד היה "לונג סינטטי עתידי" ללא החלק המכוסה (ללא כתיבת קול קצר 67.5$) הרווח המירבי היה בלתי מוגבל, כלומר הקול הארוך הקנוי עשוי לעלות ככל שהמניה עולה ללא הגבלה והפוט הכתוב יניב את מלוא הרווח ללא צורך ברכישת מניות, אם בינואר 2014 מחיר המניה יהיה מעל 62.5$.


כלומר הפרמיה של הפוט (780$) פלוס רווח בלתי מוגבל על הקול הקנוי = רווח מקסימלי.


אך, בנוסף, מאחר ואנו מעוניינים לייצר הכנסה שוטפת, כתבנו את קול 67.5$ לינואר 2013.


כתיבה זו מובילה למצב שבמקרה והמניה עולה עד לפקיעת הקול הקצר בינואר 2013 למחיר המתקרב ל 67.5$, אנחנו מרוויחים מירידת ערך הפוט (מכיוון שהפוט כתוב, כלומר מופיע בחשבון כמינוס, כל ירידה שלו היא רווח וכל עליה הפסד). כמו כן אנו מרוויחים אף את מלוא הפרמיה של 100$ וכותבים קול קצר חדש. במצב זה נרוויח גם מעליית הקול ארוך הטווח.
אולם, במידה וסמוך לפקיעת הקול קצר המועד בינואר 2013 מחיר המניה יהיה מעל 67.5$, עלינו לגלגל את הקול הקצר ע"י פקודת " קניה לסגירה" ומייד לכתוב קול קצר במחיר מימוש גבוה יותר ולתאריך רחוק יותר. עם זאת אנו מרוויחים הן מהירידה בערך הפוט הכתוב והן מהעלייה בערך הקול הארוך.


הפסד מקסימלי:

מחיר המימוש של הפוט 62.5$ (6250$) פלוס עלות העסקה (מינוס 430$)  כלומר בדוגמא שלנו: 6250$ מינוס 430$  = 5820$ או במילים אחרות, ההפסד המקסימלי הוא כמו קניית 100 מניות ב 58.2$ למניה.
ולכן במקרה בו שער המניה יגיע לאפס נפסיד 5820$.
ככל שעד ינואר 2014 נצליח לכתוב יותר קולים קצרים, ההפסד הפונציאלי המקסימלי יירד בהתאם.

 

*****************************************

************************

****************

 

 

 

 

מרווח קול שורי על מניית IBM

 

תאריך כתיבת האסטרטגיה: 25/05/2012.

למי מתאים הטרייד?

* למשקיע המעוניין להשקיע באופציות בבורסה האמריקאית .

* למשקיע בעל רמת ידע בינונית עד מתקדמת באופציות.

* למשקיע בעל הרשאה לכתיבת אופציות ושימוש במרווחים.

* למשקיע שיש ברשותו כ 950$ והוא מוכן לאפשרות של הפסד פוטנציאלי של כל סכום ההשקעה.

* למשקיע המעוניין להרוויח ממניה שהוא מעריך שתעלה.

* למשקיע המעוניין בהגנה שאפשר לקבל מהמרווח באופן יחסי לקניה פשוטה של אופציית קול.

* למשקיע המעוניין בהשקעה ממונפת, תוך ידיעה מראש על ההפסד והרווח המקסימליים.

 

מאפייני האסטרטגיה:

מרווח קול שורי (Bull Call Spread) הוא מרווח אנכי היוצר יתרת חובה (Debit) בחשבון.

כיוון: שורי

סיכון: מוגבל

רווח: מוגבל

תיאור האסטרטגיה:

במרווח קול שורי אנו קונים קול סמוך לכסף (מחיר מניה קרוב למחיר המימוש), רצוי לתאריך פקיעה של יותר משישה חודשים מתאריך ביצוע העסקה. בו זמנית אנו כותבים קול מחוץ לכסף (מחיר מימוש גבוה ממחיר המניה). הקול הכתוב והקול הקנוי הינם לאותו תאריך פקיעה.

את הקול הקנוי  והקול הכתוב איננו קונים וכותבים בנפרד, אלא משתמשים בפקודת מרווח (Spread) בחשבון שאנו מנהלים אצל הברוקר.

כך נראית פקודת מרווח:

מרווח קול שורי

 

ביצוע העסקה:

אנו ממלאים את פקודת המרווח באופן זה:

אסטרטגיית מסחר אופציה אופצייה פוט קול

 

מחיר המניה בעת כתיבת האסטרטגיה: 195.61$

עבור מרווח אחד:

אנו קונים את קול 190$ לינואר 2014 במחיר משוער של 25.5$

אנו כותבים את קול 210$ לינואר 2014 במחיר משוער של 16$

קניה וכתיבה זו נעשות על ידי מתן הוראה בלימיט לגודל המרווח (Spread Amount). גודל המרווח הוא עלות העסקה וגם ההפסד המקסימלי שלנו, כפי שאדגים בהמשך.

 

עלות העסקה בדוגמא זו היא 9.5$ (950$)

 

סיכון מקסימלי: במידה בינואר 2014 מחיר המניה יהיה פחות מ 190$

הפרמיה ששילמנו עבור הקניה מינוס הפרמיה שקבלנו עבור הכתיבה, כלומר: $25.5 מינוס $16 = $9.5 (950$ משום שאופציה אחת שווה למאה מניות, ואנו מכפילים ב 100).   

הסיכון המירבי, אם כן, הוא $950 .

 

רווח מקסימלי: במידה ובינואר 2014 מחיר המניה יהיה מעל 210$.

מחיר המימוש של הקול הכתוב מינוס מחיר המימוש של הקול הקנוי מינוס עלות העסקה, כלומר: 210 מינוס 190 מינוס 9.5 = 10.5 (1050$). הרווח המקסימלי יגיע למלוא הפוטנציאל בתאריך הפקיעה עם דעיכת מרכיב הזמן שבאופציות. [התטא ( θ ) ].

נקודת איזון: מחיר המימוש של הקול הקנוי פלוס עלות העסקה, כלומר, אנו מתחילים  להרוויח כאשר:

 190$ +9.5$ = 199.5$  במילים אחרות, כאשר שער המניה מעל 199.5$

הרווח המקסימלי סמוך לפקיעה, אם כן, הוא 1050$ או באחוזים:

 1050$ מתוך (חלקי) השקעה של 950$ = %110

 

השוני שבשימוש במרווח לעומת קניה פשוטה של קול:

בדוגמא שלנו:

בקניית קול רגילה, עלות העסקה היא 190$ ($19000) וזהו גם ההפסד המקסימלי. אך עם זאת, הרווח איננו מוגבל.

במרווח קול שורי עלות העסקה והסכום המירבי להפסד הוא 950$  - אך הרווח המקסימלי מוגבל ל %110.

על מנת להגיע לרווח המקסימלי מחיר המניה בינואר 2014 צריך לעלות רק ב %6.85 מהמחיר הנוכחי (210 מינוס 195.61 חלקי 210 = 6.85%)

 

*****************************************

************************

****************

 

 

 

תנודתיות גלומה (Implied Volatility) – המקרה של Celldex Therapeutics

 

 

תְּנוּדָתִּיּוּת גְלוּמָה והשפעתה על האופציות של מניית  Celldex Therapeutics לאחר פרסום תוצאות ניסוי חשוב בתאריך 23/05/2012 לאחר המסחר.

כפי שאפשר לראות בצילום מתאריך 24/05/2012, המניה עולה, אך אופציות הקול והפוט יורדות. היינו מצפים לעליה באופציות הקול. מדוע הן יורדות?
הסיבה: Implied Volatility ( תְּנוּדָתִּיּוּת גְלוּמָה ).

תנודתיות גלומה  Implied volatility

חוסר וודאות (שמתבטא באופציות ע"י התְּנוּדָתִּיּוּת הגְלוּמָה) - מגיע לשיא לפני החלטה חשובה ומעלה את מחיר האופציות מעבר לערך ההוגן שלהן.
התנודתיות הגלומה עולה בחדות לפני האירוע וצונחת מייד לאחר שהוא מסתיים.

 

תנודתיות גלומה  Implied volatility

 

לכן לא כדאי לנסות ולגדר מניה ממש לפני אירוע חשוב. לעומת זאת, אם ידוע על אירוע חשוב, כדאי לקנות אופציות לגידור מספר חודשים לפני האירוע, כאשר התנודתיות הגלומה קרובה לממוצע ההיסטורי שלה.
נוצרת תחרות בין גובה השינוי במחיר נכס הבסיס לירידה ב
תנודתיות הגלומה. שינוי חד מאוד במחיר נכס הבסיס עשוי "לנצח" את הירידה בתנודתיות הגלומה, אך שינוי קטן עד בינוני במחיר נכס הבסיס עלול להוביל להפסדים.
התנודתיות הגלומה משפיעה הן על אופציות קול והן על אופציות פוט.


* כשקונים אופציה: אפשר להרוויח אם קונים ב
תנודתיות גלומה נמוכה ומוכרים בגבוהה.
* כשכותבים אופציה: אפשר להרוויח אם כותבים ב
תנודתיות גלומה גבוהה וסוגרים את הפוזיציה בתנודתיות גלומה נמוכה.
(כמובן שתוך התחשבות גם בתטא, שמייצגת את השחיקה היומית בערך האופציה , בדלתא, ובשאר היווניות).

 

 

**************************************************

 

 

הוראות מסחר באופציות בשוק ההון האמריקאי (הוראות מסחר באופציות בארה"ב)


הוראות לפתיחת פוזיציה
א. קניה לפתיחה Buy to open
הוראת קניה לאופציית פוט או קול.

ב. מכירה לפתיחה Sell to open
הוראה לכתיבת אופציית פוט או קול

הוראות לסגירת פוזיציה
א. קניה לסגירה Buy to close
הוראה לסגירת פוזיציה שבה במקור כתבת (מכירה לפתיחה Sell to open) אופציית פוט או קול.

ב. מכירה לסגירה Sell to close
הוראה לסגירת פוזיציה שבה במקור קנית (קניה לפתיחה Buy to open) אופציית פוט או קול

אם כן, ארבעת ההוראות הבסיסיות הן:
Buy to open
Sell to open
Buy to close
Sell to close

לפני שנכנס לאסטרטגיות, אציג את ארבעת מרכיבי האסטרטגיה, כשהם בפני עצמם ולא משולבים יחדיו.
ארבעת מרכיבי האסטרטגיות הם:
קניית קול
קניית פוט
כתיבת קול
כתיבת פוט


קניה/כתיבה


*** כאשר אתה קונה אופציה, אתה משלם כסף. (הפרמיה)
*** כאשר אתה כותב אופציה, אתה מקבל כסף. (הפרמיה)קניית אופציית קול

קניית אופציית קול (Call) נותנת למשקיע את הזכות, אך לא החובה, לקנות את נכס הבסיס (למשל מניות) מכותב האופציה במחיר המימוש עד/או בתאריך פקיעת  האופציה. תמורת זכות זו משלם המשקיע פרמיה. בשוק האמריקאי אופציה אחת מייצגת מאה מניות.

מאפיינים:
אמונה שנכס הבסיס (המניה) יעלה. ראיה שורית.
הסיכון להפסד מוגבל לפרמיה ששילמת.
הסיכוי לרווח הוא בלתי מוגבל.
אתה מתחיל להרוויח כאשר מחיר המניה שאת אופציית הקול שלה קנית גבוה ממחיר המימוש + הפרמיה ששילמת.
לדוגמא:
מניית "דורנאי בע"מ"  נסחרת בשער 30$ בתאריך 23/04/12.
אתה קונה אופציית קול במחיר מימוש 28$ ומשלם פרמיה של 4$
כלומר:
הסיכון המרבי שלך הוא הפרמיה. (4$)
המשקיע מתחיל להרוויח כאשר: 28$ פלוס 4$ = 32$
אם מחיר המניה, בתאריך פקיעת האופציה יהיה מתחת למחיר המימוש, האופציה פוקעת נטולת ערך ואתה מפסיד את הפרמיה.קניית אופציית פוט

קניית אופציית פוט (Put) נותנת למשקיע את הזכות, אך לא החובה, למכור את נכס הבסיס (למשל מניות) לכותב האופציה במחיר המימוש עד/או בתאריך פקיעת האופציה. תמורת זכות זו משלם המשקיע פרמיה. בשוק האמריקאי אופציה אחת מייצגת מאה מניות.

מאפיינים:

אמונה שנכס הבסיס (המניה) יירד. ראיה דובית.
ההפסד מוגבל לפרמיה ששילמת.
הסיכוי לרווח מרבי הינו מחיר המימוש מינוס הפרמיה ששילמת עבור קניית האופציה.
לדוגמא:
מניה דורנאי בע"מ שווה 30$ ב 23-04-2012
אתה קונה אופציית פוט לינואר 2013 במחיר מימוש 32$ ובפרמיה של 4$.
אם כך:
אתה משלם: 4$ (400$ כי אופציה שווה מאה מניות ולכן מכפילים במאה).
הסיכון המקסימלי שלך הוא הפרמיה ששילמת, כלומר 4$.
הרווח המקסימלי שלך הוא מחיר המימוש (32$) מינוס הפרמיה, כלומר:
32 מינוס 4 = 28$ רווח מקסימלי.
אם מחיר המניה, בתאריך פקיעת האופציה יהיה מעל למחיר המימוש, האופציה פוקעת נטולת ערך.


כתיבת קול עירום

(פעולה שאסור לעשות לעולם, רק כחלק מאסטרטגיה)

כאשר אתה כותב אופציית קול (Call), אתה מקבל פרמיה (כסף שנכנס לחשבון) תמורת התחייבות למכור במחיר המימוש, עד/או בתאריך פקיעת האופציה, מאה מניות עבור כל אופציה שכתבת, וזאת במידה וקונה האופציה יחליט לממש את האופציה ולקנות מניות ו/או מחיר המניה יהיה גבוה ממחיר המימוש בפקיעה.

מאפיינים:

אמונה שהמניה תרד (ראיה דובית)
הרווח המרבי מוגבל לפרמיה שקבלת עבור הכתיבה.
הסיכון המרבי – בלתי מוגבל (מחיר המניה יכול לעלות עד אין סוף, בתיאוריה)
יש לשלב עם אסטרטגיה כדי להגביל את הסיכון.
דוגמא:
מניית דורנאי בע"מ נסחרת בתאריך 23/04/12 בשער 30$
אתה כותב אופציית קול במחיר מימוש 32$ לתאריך 05/2012 ומקבל תשלום פרמיה של 1.0$
הרווח המקסימלי: הפרמיה: 1$ (100 דולר)
ההפסד המקסימלי: בלתי מוגבל.
כאשר אתה קונה אופציית קול, אתה מקווה שמחיר המניה יעלה. הגיוני אם כך שכאשר אתה כותב (שורט) אופציית קול, אתה מעוניין בדבר ההפוך: שמחיר המניה יירד.
במקרה שלנו אתה מתחיל להפסיד אם מחיר המניה עולה מעל מחיר המימוש (שהוא 32) פלוס הפרמיה שקבלת: 1.0$.
כלומר מתחיל להפסיד כאשר המניה מגיע לשער 33$.
אך אם המניה מתחת למחיר המימוש בפקיעה (מתחת ל 32$), האופציה פוקעת ואתה מרוויח את הפרמיה.

 


כתיבת פוט עירום

כאשר אתה כותב אופציית פוט (Put), אתה מקבל פרמיה (כסף שנכנס לחשבון) תמורת התחייבות לקנות במחיר המימוש, עד/או בתאריך פקיעת האופציה, מאה מניות עבור כל אופציה שכתבת, וזאת במידה וקונה האופציה יחליט לממש את זכותו למכור מניות ו/או מחיר המניה יהיה נמוך ממחיר המימוש בפקיעה.

מאפיינים:

אמונה שהמניה תעלה. ראיה שורית.
ההפסד המרבי מוגבל למחיר המימוש מינוס הפרמיה שקבלת כתשלום עבור כתיבת הפוט. ההפסד עלול להיות גדול מאוד.
הרווח המרבי: הפרמיה שקבלת עבור הכתיבה.
ניתן לשלב באסטרטגיה כדי להגביל את הסיכון.
לדוגמא:
מניית דורנאי בע"מ נסחרת בשער 30$ בתאריך 23-04-2012
אתה כותב אופציית פוט לחודש 06-2012 במחיר מימוש 28$ ומקבל פרמיה בסך 1.0$
ההפסד המקסימלי: מחיר המימוש מינוס הפרמיה שקבלת כתשלום עבור כתיבת הפוט, כלומר:
28$ מינוס 1.0$ = 27$
הרווח המקסימלי הוא הפרמיה ששולמה לך: 1.0$ (100$ משום שאופציה אחת מייצגת 100 מניות).
אם מחיר המניה גבוה בפקיעה ממחיר המימוש, האופציה פוקעת ואתה שומר את הפרמיה ללא צורך לקנות מניות.
אם מחיר המניה בפקיעה נמוך ממחיר המימוש, אתה עדיין שומר את הפרמיה, אך חייב לקנות 100 מניות בשער מחיר המימוש.

אפשרות נוספת: לגלגל את הפוזיציה, כלומר לסגור את העסקה לפני הפקיעה על ידי קניית הפרמיה במחיר השוק ומייד לכתוב אופציית פוט חדשה למועד מימוש רחוק יותר ובמחיר גבוה יותר.

 

לסקירה בנוגע לכתיבת אופציה לעומת קניית אופציה לחץ כאן.

 

 

**************************************************

***************************
השימוש באתר הוא בכפוף לתנאי השימוש.

לקריאת תנאי השימוש המלאים באתר, לחץ כאן.

 מובהר בזאת, כי מפעילי האתר ויתר המשתתפים בו אינם בעלי רשיון לייעוץ השקעות ו/או לניהול תיקים ואינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר לכדאיות רכישה, מכירה  אחזקה והשקעה בני"ע ו/או באופציות. לפיכך אין לראות בכל המידע המופיע באתר, בהודעותיו, בנתונים ובכל חומר אחר המתפרסם באתר משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל  החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששום דבר באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו ושל כל אדם וכי מסחר באופציות עלול להוביל להפסדים כספיים ניכרים. למפעילי האתר ויתר המשתתפים בו יכול ויהיה עניין אישי ו/או אחזקות בכל נושא ו/או ני"ע המוזכר באתר.

עוד מובהר כי מפעילי האתר ויתר המשתמשים בו אינם אחראים לכל מקרה לכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לגולש, לרבות אובדן רווחים ו/או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, וכי הגולש מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל סיכון שיגרם לו בגין שימוש באתר.

 

© כל הזכויות על החומר המופיע באתר שייכות לעוזי דורנאי.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן מידע,
לשדר או לקלוט ו/או לעשות שימוש בכל אמצעי - אלקטרוני,
אופטי, מכני או אחר - בחומר המופיע באתר - כולו ו/או חלקו
ו/או מקצתו - אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מעוזי דורנאי.
 

 

 

אופציה אופציות אסטרטגיה מרווח חוזה סינטטי ווגה תטא 

 

eXTReMe Tracker